Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Aplinką pažįstame jutimo organais

Aplinką pažįstame jutimo organais

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Sudarė G. Vitalienė

Bendrosios programos

Mokinių pasiekimai

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Veiklos sritis: 1. Gamtos tyrimai

Noriai ir saugiai tyrinėti artimiausią gamtinę aplinką.

1.1. Padedant mokytojui susiplanuoti ir atlikti stebėjimus ir bandymus. Saugiai ir kūrybiškai naudoti paprasčiausias mokyklines gamtos tyrimo priemones, buityje naudojamus prietaisus ir medžiagas.

1.1.2. Padedant mokytojui pagal aprašymą atlikti paprastus stebėjimus ir bandymus, rezultatus pateikti žodžiu ar raštu.

1.3. Formuluoti paprastas išvadas, palyginti savo ir draugų gautus stebėjimų ir bandymų rezultatus.

1.3.1. Pateikiant pavyzdžių paaiškinti, kas yra tyrimų rezultatas ir kas yra išvada.

Veiklos sritis: 2. Organizmų sandara ir funkcijos

Atsispirti spaudimui vartoti alkoholį, rūkyti.

2.8. Paaiškinti, kaip žmogus jutimo organais ir smegenimis orientuojasi aplinkoje ir ją pažįsta. Remiantis žiniomis apie smegenų vaidmenį organizme, paaiškinti alkoholio vartojimo keliamus pavojus.

2.8.1.  Naudojantis sąvokomis receptoriai, nervai, galvos smegenys, paaiškinti, kaip smegenys valdo viso organizmo veiklą.

Pamoka vedama dirbant mažose grupėse (po 4–5 mokinius).

Mokymosi uždaviniai

Naudodamiesi vadovėliu ir virtualiais MO, nurodys jutimo organus: akis, ausis, nosį, liežuvį, odą ir paaiškins jų reikšmę pažįstant aplinką ir jos pokyčius.

Motyvacija:

Pamoką siūlome pradėti žaidimu. Kiekvienai grupei ant stalo padėti nepermatomą maišelį, kuriame įdėti 2–3 tarpusavyje surišti žaislai. Užduočiai atlikti skiriamos 2–3 min. Per tą laiką kiekvienas grupės narys nežiūrėdamas apčiupinėja daiktus, esančius maišelyje. Grupė trumpai pasitaria ir pasako klasei, kas paslėpta maišelyje. Tada maišelis atrišamas ir parodoma, kas iš tikrųjų ten buvo įdėta. Apibendrindamas mokytojas pasinaudoja vaizdo projektoriumi, pristato virtualų demonstracinį objektą Odos receptoriai reaguoja į prisilietimą (920).

Galimas MO metodinis panaudojimas pamokoje

Raktažodžiai: lytėjimas, galvos smegenys, oda, nosis, liežuvis, ausis, akys, nervai, jutimo organai, receptorius.

1. Žaidimas mokiniams parodė lytėjimo svarbą orientuojantis šioje situacijoje. Grupėms skiriama užduotis savarankiškai, naudojantis raktažodžiais, žinyne surasti Oda (1659); Receptoriai (523); Nosis (612); Liežuvis (611); Ausis (530) ir perskaityti pateiktą informaciją apie jutimo organus. Trumpą diskusiją reikėtų nukreipti taip, kad mokiniai prieitų prie išvados, jog visi jutimo organai yra vienodai svarbūs.

2. Grupės atlieka laboratorinį darbą Liežuvio skonio receptorių tyrimas (1120). Atliekant šį darbą, reikia dar kartą prisiminti kai kuriuos tyrimo žingsnius – duomenų rinkimą, išvadų formulavimą. Mokiniai atlieka virtualų skonio receptorių tyrimą remdamiesi nuorodomis darbo lapuose ir parodo savo supratimą, kaip žmogus jutimo organų ir smegenų pagalba orientuojasi aplinkoje ir ją pažįsta. Modeliavimas leidžia pakartoti bandymą dar kartą, o tai motyvuoja mokinius, jeigu jiems nepavyksta jo atlikti iš pirmo karto. Mokytojas stebi, reikalui esat, įsikiša į grupės darbą.

3. Apibendrinant bandymo rezultatus, svarbu akcentuoti ne tik skonio jutimo svarbą, bet ir smegenų (atminties) reikšmę atpažįstant mėginius. Reikėtų pabrėžti, kad anksčiau valgytų skonių įsiminimas padeda juos atpažinti net nematant valgomo daikto, tik pagal skonį. Įtvirtinti supratimą, kad kiekvieno jutimo organo receptoriai yra specifiški. Tai labai svarbu atpažįstant aplinką, saugant sveikatą.

Vertinimas

Jutimo organų reikšmę pažįstant aplinką mokiniai dar kartą aptaria atlikdami testo užduotį Kurio jutimo organo dėka sužinome, kas dedasi aplink mus? Su jutimo organais reikia susieti paveiksliukus – juos sudėliojant tuščiame plote rodyklės kryptimi. Aptariant akcentuoti, kad visi jutimo organai yra vienodai svarbūs, bet daugiausia informacijos gauname akimis.

Diferencijuojant darbą, siūlome panaudoti darbo sąsiuvinį. Tinka klausimai: Pažymėkite jutimo organą, kuriuo gauname daugiausiai informacijos apie aplinką; Jutimo organuose esančios jautrios nervų galūnėlės vadinamos...; Pažymėkite, kurio organo receptorių ledai nesudirgins?; Kaip manote, kuriuo atveju tiksliausiai įvertinsite paveiksle pavaizduotų linijų tiesumą?

Visus MO galima panaudoti įgytų žinių pakartojimui namuose, grįžtamajam ryšiui ir padedant tiems mokiniams, kurie praleido šią pamoką.

Refleksija

Integracinės sąsajos ir turima patirtis

Pamokos medžiaga susiejama su mokinių patirtimi kasdieniame jų gyvenime ir tomis žiniomis, kurias jie įgijo IV klasėje nagrinėdami žmogaus jutimus.

Aptarti su mokiniais, kur jie paprastai ieško informacijos, kai jiems kyla klausimų: ar jie naudojasi biblioteka, internetu ir pan.