Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą

Greitis

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Sudarė L. Geleževičiūtė

Bendrosios programos

Mokinių pasiekimai

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Veiklos sritis: 1. Gamtos tyrimai

Noriai ir saugiai, tyrinėti artimiausią gamtinę aplinką.

1.1. Padedant mokytojui susiplanuoti ir atlikti stebėjimus ir bandymus. Saugiai ir kūrybiškai naudoti paprasčiausias mokyklines gamtos tyrimo priemones, buityje naudojamus prietaisus ir medžiagas.

1.1.1. Savais žodžiais paaiškinti kas yra hipotezė (spėjimas).
1.1.2. Padedant mokytojui pagal aprašymą atlikti paprastus stebėjimus ir bandymus, rezultatus pateikti žodžiu ar raštu.

Veiklos sritis: 8. Judėjimo ir jėgų pažinimas

Domėtis judėjimo dėsniais ir remtis jais kasdienėje veikloje.

8.2. Apibūdinti judėjimą vartojant greičio, kelio, laiko sąvokas. Pagal spidometro rodmenis nustatyti automobilio greitį.

8.2.2. Savais žodžiais paaiškinti, ką parodo kūno judėjimo greitis.
8.2.3. Automobilyje arba paveikslėlyje tarp kitų prietaisų atpažinti spidometrą.
8.2.4. Paprasčiausiais atvejais žinant kūno judėjimo greitį ir laiką apskaičiuoti nueitą kelią.

 

Mokymosi uždaviniai

  • Mokiniai, žinodami nueitą kelią ir laiką, apskaičiuos kūno judėjimo greitį.
  • Mokiniai, žinodami įvairių kūnų greičius, mokės paaiškinti, kad greitis – tai nueitas kelias per laiko vienetą.
  • Iš pateiktų įvairių prietaisų paveikslėlių, mokiniai atpažins greičio matavimo prietaisą – spidometrą.

Siūloma veikla panaudojant MO

  1. Pamoką galima pradėti diskusija „Kodėl mums svarbu žinoti įvairių kūnų greičius?“
  2. Prisimenama, kaip reikia apskaičiuoti kūnų greitį. Apskaičiuoti greitį jie jau mokėsi per matematikos pamokas, šioje pamokoje reiktų, kad jie supratų, jog greitis – tai nueitas kelias per vienetinį laiką.
  3. Mokiniams pasiūloma žinyne paskaityti informaciją apie spidometrą (Spidometras (669) ir Spidometras (950)). Galima užduoti klausimą „Ar spidometro rodmenys sutampa su apskaičiuotu automobilio ar dviračio greičiu?“ Kad mokiniai tikrai suprastų, jog spidometro rodmenys nuolat kinta, galima panaudoti demonstracinį objektą Spidometro rodmenys (962).
  4. Apibendrinant pamoką, mokiniams galima pasiūlyti žinyne perskaityti skyrelį Greitis (943).
  5. Vertinant, ar įgyvendinti pamokos uždaviniai, mokiniai atlieka testų užduotis: Kokiais vienetais matuojamas kelias?; Kokiu greičiu važiuoja automobilis, jei per 30 min. jis nuvažiuoja 36 km?; Kuris iš pavaizduotų prietaisų parodo automobilio greitį?; Kuris automobilis nuvažiuos toliausiai per 2 valandas?; Kokį dydį parodo spidometras? Jei mokiniai daro klaidų, siūloma žinyne paskaityti šių savokų paaiškinimus: Greitis (666), Momentinis greitis (667), Vidutinis greitis (668).