Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Visus maitina augalai (fotosintezė)

Visus maitina augalai (fotosintezė)

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Sudarė D. Gižienė

Mokinių motyvacija

 • Pamoka pradedama klausimu: Kodėl gyvūnai ir žmogus negali gyventi be augalų?

Mokymosi uždaviniai

 • Nurodyti šviesos energiją kaip būtiną sąlygą fotosintezei vykti.
 • Nurodyti, iš kur augalai gauna fotosintezei reikalingų medžiagų, jas įvardyti.
 • Nurodyti, kokios medžiagos susidaro fotosintezės metu, ir paaiškinti jų svarbą kitiems organizmams.
 • Remiantis augalinės ląstelės sandaros ypatumais, paaiškinti, kodėl fotosintezė vyksta augalų lapuose.

Organizaciniai sprendimai

 • Priemonės: Keli kompiuteriai bus naudojami pamokos metu? Ar reikalingas vaizdo projektorius? Patikrinkite, ar viskas veikia.
 • Grupės dydis: Ar visa klasė stebės objektus viename ekrane, ar dirbs grupėmis prie kelių kompiuterių?
 • Kompiuterinių MO panaudojimas: iš siūlomų MO sąrašo pasirinkite tam tikrą skaičių objektų. Objektus išbandykite ir atrinkite tuos, kurie labiausiai atitinka mokinių pasiruošimo lygį.

Mokomoji veikla

 • Kartu su mokiniais padiskutuokite, kodėl gyvūnai, taip pat ir žmogus, negali gyventi be augalų. Du tris motyvus užrašykite lentoje – 5 min.
 • Demonstruojamas demonstracinis objektas Fotosintezė (687). Paaiškinkite, kas vyksta šio proceso metu. Mokiniai, stebėdami judančias rodykles objekte, įvardija medžiagas, dalyvaujančias ir susidarančias fotosintezės metu, nurodo energijos šaltinį –10 min.
 • Paprašykite, kad mokiniai prisimintų augalinės ląstelės sandaros ypatumus. Paiškinkite, kad fotosintezės procesas (kaip ir kiti procesai) yra susijęs su ląstelės sandaros ypatumais..Šiam tikslui demonstruojamas demonstracinis objektas Ko nesimato augalo lapuose (884) – 5 min.
 • Paprašykite, kad mokiniai pagrįstų arba paneigtų pamokos pradžioje lentoje užrašytus motyvus – 3–5 min.
 • Apibendrinkite temą ir tiksliai nurodykite, ką mokiniai privalo žinoti ir suprasti – 5 min.
 • Atsižvelgdami į mokinių lygį, skirkite 4–5 testus mokymuisi ir savitikrai. Testai parenkami individualizuotai arba skiriami vienodi visai klasei (parinkite skirtingo sunkumo testus) – Kurie paveiksle pavaizduoti vienaląsčiai vykdo fotosintezę?; Kuris iš paveiksluose pavaizduotų organizmų nevykdo fotosintezės?; Kurie organizmai vykdo fotosintezę?; Iš kur saulėgrąža gauna fotosintezei reikalingų medžiagų?; Fotosintezės medžio lapuose intensyvumo grafikas; Fotosintezės medžio lapuose intensyvumo grafikas. Stebėkite, kaip mokiniams sekasi – 10–12 min.
 • Namų darbų skyrimas. Paaiškinkite, kad jie, į tinklalapio paieškos laukelį įvedus sąvoką fotosintezė, galima sužinoti, kokiuose MO straipsneliuose apie šį procesą rašoma. Nurodykite vadovėlio straipsnelį, užduotis pratybose ar internete – 5 min.
 • Jeigu pavyko anksčiau atlikti užduotis ir liko laiko, leiskite mokiniams naršyti tinklalapyje. Naršymas ugdo informacijos paieškos įgūdžius.