Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą

Degimas

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Sudarė R. Karpovičienė

Įvadinė pamoka

Bendrosios programos

Mokinių pasiekimai

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Veiklos sritis: 6. Medžiagų kitimai

Suvokti žmogaus veiklos ir gamtos tarpusavio ryšį.

6.2. Susieti degimo metu išsiskiriančią šilumą su kuro kaip energijos šaltinio panaudojimu. Apibūdinti, kodėl kuro deginimas yra svarbus žmogaus gyvenimui ir kodėl jis gali būti pavojingas gamtai.

6.2.1. Įvardyti degimą kaip cheminį medžiagų kitimą, paaiškinti oro svarbą degimo procesui.

Uždaviniai

Naudodamiesi demonstraciniu objektu Degimas (860), mokiniai gebės paaiškinti degimą kaip negrįžtamą kitimą ir žinos 3 kuro rūšis.

Motyvacija

Vėlų rudenį pasiklydau miške. Artėja naktis. Kaip įveikti šaltį?

Laikas

Mokinių veikla

Mokytojo veikla

5 min.

Dirbdami poromis sugalvoja pasiūlymus, kaip išgyventi miške šaltą naktį.

Stebi darbą, padeda specialiųjų poreikių mokiniams.

3 min.

Kiekviena pora pateikia savo pasiūlymą.

Rašo lentoje.

   

Paskelbiama tema ir pamokos uždavinys. Pasiūloma savarankiškai surasti žinyne žodžius, susijusius su degimu.

10 min.

Savarankiškai žinyne suranda šių savokų paaiškinimus: Anglies dioksidas (381), Oras (384), Ugnis (539), Sprogimas (542)Kuras (385), Kuro energija (420), jas aptaria.

Stebi darbą, padeda specialiųjų poreikių mokiniams arba tiems, kurie turi silpnus IKT įgūdžius.

10 min.

Stebi, klausia.

Panaudojant demontraciją Degimas (860) aiškinama apie degimą. Atkreipia dėmesį:

  • Kaip atpažinti degimą?
  • Kokios medžiagos iš oro naudojamos degimui?
  • Kokios medžiagos išsiskiria degant kurui?
  • Kam deginamas kuras?
  • Kas atsitinka degimo metu su degančiomis medžiagomis? Kaip jos pakinta?

10 min.

Patikrina įgytas žinias atlikdami testus: Pažymėkite medžiagas, kurios naudojamos kurui; Būdingi degimo požymiai; Kuri žvakė degs ilgiau? Kodėl?; Kuo degimas pavojingas aplinkai?; Nurodykite kuro degimo naudą ir žalą; Medžiagų kitimų grupavimas į fizikinius ir cheminius; Sumontuokite prietaisą, kad galėtumėte įrodyti, jog degimui reikalingas deguonis; Nurodykite, kuriai rūšiai priklauso išvardyti kuro ištekliai; Nurodykite kuro degimo naudą ir žalą; Ką daryti, kad ore netrūktų deguonies?

Specialiųjų poreikių mokiniams pasiūloma užduotis Oro sudėtis (449).

5 min.

Refleksija: kaip sekėsi atlikti testus? Visi mokiniai dar kartą savarankiškai peržiūri demonstracinį objektą Degimas (860).

Pasiūloma mokiniams dar kartą savarankiškai peržiūrėti demonstracinį objektą „Degimas“.

2 min.

Užsirašo užduotį. Pasako po vieną teiginį.

Namuose pasiūloma parašyti po 3 argumentus – kuo naudingas ir žalingas kuro deginimas.

Pamokos laiką ir veiklų eiliškumą mokytojas planuoja savo nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės pasirengimo lygį dirbti su IKT.

Pamokos įvertinimas (po pamokos pildo mokytojas)

Po pamokos siūlome klausimus mokytojo refleksijai:

  1. Kaip pavyko suplanuoti pamokos laiką?
  2. Kas pradžiugino per pamoką?
  3. Ką per pamoką reikėtų daryti kitaip?