Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis

Apie projektą

APIE SVETAINĘ „GAMTOS MOKSLAI 5–6 KLASĖMS“

Ši svetainė sukurta 2008 m. įgyvendinant projektą Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegimas remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5-6 klasės mokiniams pavyzdžiu. Svetainės mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių reikalavimais mokinių pasiekimams. Svetainė atnaujinta 2015 m. įgyvendinant projektą Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas.

Svetainėje rasite interaktyvių mokymosi objektų (MO): 120 demonstracijų, 40 tiriamųjų darbų ir  525 testo užduotis, žinyną. Mokiniai savarankiškai ar mokytojo padedami gali stebėti nematomus objektus, ilgai ir akimirką trunkančius gamtos reiškinius, saugiai atlikti bandymus. Atnaujintoje svetainėje prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai, patarimai mokiniui ir įsivertinimo teiginiai. Išnagrinėjęs mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Atliktas užduotis galima išsaugoti savo kompiuteryje arba nusiųsti mokytojui iš interneto svetainės elektroniniu paštu kartu su įsivertinimu. Mokytojai galės pasinaudoti pamokų planų pavyzdžiais, metodiniais patarimais, kitų mokytojų pasidalyta patirtimi.

Yra parengtas svetainės naudotojo vadovas (senai svetainės versijai). Atnaujintos svetainės naudotojo vadovas yra čia. Atkreipiame dėmesį, jog pastarajame naudotojo vadove funkcijos ir galimybės aprašomos naudojant geografijos dalyko turinį.

Mokymosi objektai skirti ugdyti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas.

Tiksliųjų mokslų, technologijų, gamtamokslinio ugdymo, sveikatos ir kūno kultūros ekspertų komisijos (2008 m. vasario mėn. 20 d., protokolo Nr. T-28) sprendimu kursui pritarta ir pasiūlyta įrašyti į Galiojančių kompiuterinių mokymo priemonių sąrašą.

 

 

2008 metais šis kursas pripažintas geriausiu Informacinės visuomenės plėtros komiteto organizuojamame konkurse „Naujasis knygnešys“, „E. mokymasis ir švietimas“ kategorijoje.

 

 

 

2009 metais tarptautiniame konkurse World Summit Award kursas pripažintas vienu iš penkių geriausių „E-learning and education“ kategorijoje.

 

 

APIE PROJEKTĄ

Vykdant projektą Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegimas remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5-6 klasės mokiniams pavyzdžiu pirmiausia tirta gamtamokslinio ugdymo aplinka, mokytojų ir mokinių pasirengimas naudoti IKT gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti, aiškintasi, kokios reikia paramos, kokius mokinių pomėgius ir poreikius galėtų tenkinti kuriama skaitmeninė mokymosi priemonė. Įvertinus tyrimo rezultatus ir remiantis kitų šalių patirtimi, parengtas integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu pedagoginis organizacinis modelis ir rekomendacijos jam sukurti. Dėl glaudaus rengėjų, ekspertų ir leidėjų bendradarbiavimo buvo galimybė geriau suderinti pedagoginius, organizacinius ir technologinius aspektus, kuriant ugdymo turinį IKT pagrindu.

 

Įgyvendinant projektą buvo atrinkta 30 gamtos mokslų mokytojų (po 3 iš kiekvienos apskrities). Jie per savo pamokas išbandė rengiamus MO, dalyvavo seminaruose, susipažino su šiuolaikiniais mokymo(si) ir vertinimo metodais bei strategijomis, darbo su suaugusiaisiais būdais, tobulino naudojimosi IKT įgūdžius ir tapo integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu švietimo konsultantais.

 

Parengus Integruotą gamtos mokslų kursą 56 klasei IKT pagrindu, buvo sudarytos metodinės rekomendacijos ir parengtas naudotojo vadovas. Konsultantų sukaupta patirtis ir naudotojo vadovas išleisti atskirais leidiniais bei PDF formatu paskelbti interneto svetainėje. Kartu su mokytojų švietimo centrais ir pagal šį projektą dirbusiomis mokyklomis parengti švietimo konsultantai organizavo 22 seminarus Lietuvos gamtos mokslų mokytojams.

 

Vykdant projektą Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas 2015 m. svetainė buvo atnaujinta. Parengti ir prie šios svetainės MO pateikti mokymosi uždaviniai, patarimai mokiniui, įsivertinimo teiginiai. Svetainė papildyta įsivertinti skirtais įrankiais, vertinimo ir įsivertinimo įrankiu Voratinklis. Taip pat sukurta erdvė, kurioje atlikę įsivertinimą mokiniai galės jį išsiųsti mokytojui prisegdami failą, iliustruojantį padarytą pažangą ir pasiekimus. Svetainėje sukurta erdvė Mano. Joje yra galimybė sudaryti savo testus, kurti pasirenkamojo atsakymo testų užduotis, išsaugoti išrinktųjų MO rinkinius, sudaryti įsivertinimo Voratinklį.

Daugiau apie projektą skaitykite projekto interneto svetainėje http://mokomes5-8.ugdome.lt/