Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Elektros energija

Elektros energija

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Sudarė R. Baršauskienė

Bendrosios programos

Mokinių pasiekimai

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Veiklos sritis: 1. Gamtos tyrimai

Noriai ir saugiai tyrinėti artimiausią gamtinę aplinką.

1.2. Pritaikyti matematikos pamokose įgytas žinias ir gebėjimus tyrimų rezultatams apdoroti ir pateikti žodžiu ar raštu.

1.2.1. Savais žodžiais, remiantis pavyzdžiais, nusakyti, kaip nustatoma dydžių vidutinė reikšmė.

Domėtis gamtos mokslų įtaka visuomenei ir gamtai.

1.6. Klausti, išsakyti savo idėjas, savarankiškai rasti reikiamą informaciją apie gamtą savo amžiaus mokiniams skirtuose šaltiniuose, ją apibendrinti ir perteikti kitiems.

1.6.2. Pagal duotą tinklalapio adresą rasti nurodytą gamtamokslinę informaciją internete.

9. Energijos ir fizikinių procesų pažinimas

Taupyti šilumos ir elektros energiją siekiant saugoti gamtą.

9.2. Paaiškinti dažniausiai pasitaikančius energijos virsmus.

9.2.1. Pateikti energijos virsmų pavyzdžių: maisto energija virsta judėjimo energija, kuro energija virsta automobilio judėjimo energija, stabdomo kūno judėjimo energija virsta šiluma ir panašiai.

9.9. Siejant su tarša paaiškinti, kodėl reikia taupyti elektros energiją ir pateikti jos taupymo būdų.

9.9.1. Nurodyti elektros energijos taupymo būdus buityje ir juos paaiškinti.
9.9.2. Savais žodžiais paaiškinti, kokią žalą gamtai daro elektros energijos gamyba deginant kurą.

Uždaviniai

Mokymo uždaviniai

Mokymosi uždaviniai

Mokiniai, naudodamiesi asmenine patirtimi, virtualiais MO, vaizdo medžiaga ir diskutuodami, gebės:

 • paaiškinti energijos virsmus gaminant elektros energiją;
 • nurodyti didžiausias Lietuvos elektrines;
 • paaiškinti, kodėl reikia taupyti elektros energiją;
 • pateikti elektros energijos taupymo būdų.

Motyvacija

Pamokos pradžioje vaizdo projektoriumi galima parodyti elektros vartotojų nuotraukas ir paprašyti mokinių, kad jie paaiškintų, kas sieja visus šiuos prietaisus. Apibendrinant vaizdo projektoriumi pristatomi MO: Elektros vartotojai (1160); Elektros energija (1162); Elektros energija (1290).

Galimas MO metodinis panaudojimas pamokoje

 • Lentoje užrašoma pamokos tema ir pagrindinės sąvokos: elektros vartotojai, elektros energija (pamokos eigoje sąrašas papildomas).
 • Eksperimentas. Priemonės: generatoriaus modelis, jungiamieji laidai, stovelis su lempute. Eksperimentui atlikti pakviečiamas mokinys. Išsiaiškinama, kokie energijos virsmai vyko eksperimento metu ir kur gaminama elektros energija. Pristatomas MO Elektrinė (1163). Pagrindinė sąvoka – elektrinė.
 • Mokiniai susiskirsto į grupes, jiems skiriama savarankiška užduotis: naudojantis pagrindinėmis sąvokomis hidroelektrinė, šiluminė elektrinė, atominė elektrinė, hidroakumuliacinė elektrinė, vėjo jėgainė, Saulės jėgainė, geoterminė elektrinė paskaityti apie elektrines ir savais žodžiais pristatyti medžiagą draugams.
 • Pristatant atliktą užduotį, galima parodyti vaizdo medžiagą www.lpc.lt/lt (vaizdo galerija apie Lietuvos energetiką, Kauno hidroelektrinę); www.iae.lt (vaizdo galerija apie IAE) arba pasiūlyti mokiniams savarankiškai peržiūrėti šią vaizdo medžiagą namuose.
 • Pristatant atliktą užduotį, aptariami šie klausimai: Kokie ištekliai ar kuras naudojami įvairiose elektrinėse ir ar šie ištekliai atsinaujina? Kokios įtakos kiekvienas elektros energijos gamybos būdas turi aplinkai ir žmonių gyvenimo sąlygoms? Kodėl verta taupyti elektros energiją?
 • Savarankiškas darbas. Savaitę prieš pamoką mokiniams skiriamas namų darbas: kiekvieną dieną užrašyti elektros skaitiklio rodmenis, apskaičiuoti paros elektros energijos sąnaudas ir pasižymėti, kokie elektriniai prietaisai tą dieną veikė. Pamokoje pasiūloma apskaičiuoti per parą suvartotos elektros energijos vidurkį, palyginti jį su mūsų šalies vidurkiu vienai šeimai (apytiksliai 3 kWh) ir pateikti bent du elektros energijos taupymo būdus. Pasiūloma mokiniams namuose su šeimos nariais aptarti elektros energijos taupymo būdus ir tęsti toliau tiriamąjį darbą (dar vieną savaitę fiksuoti skaitiklio rodmenis).
 • Diskutuojama tema „Kaip taupyti elektros energiją?“
 • Apibendrinant pamoką interaktyvioje lentoje mokiniams galima rodyti Lietuvos žemėlapį ir jame rodyklėmis bei užrašais išskirti didžiąsias Lietuvos elektrines. Vaizdo projektoriumi pristatomas MO Elektros energijos taupymas (1291).
 • Vertinant, ar įgyvendinti pamokos uždaviniai, mokiniai, susiskirstę į grupes, atlieka testų užduotis: Saugus elektros energijos vartojimas; Nurodykite, kurioje vietovėje kokia elektrinė veikia; Kuri elektrinė labiausiai teršia aplinką?; Penktokai nusprendė taupyti elektros energiją ir pasirašė įsipareigojimus. Kuris įsipareigojimas šiuo atveju netinka?; Kokie energijos virsmai vyksta šviečiant elektros lemputei?, Kuri lemputė vartoja daugiau elektros energijos?; Kokios galios –100 ar 40 vatų – lemputę parduotuvėje pasirinksite?; Įvertinkite elektros energiją. Nurodykite elektros energijos pranašumus ir trūkumus; Elektros lemputė.
 • Refleksija.