Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą

Energija

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Sudarė L. Geleževičiūtė

Bendrosios programos

Veiklos sritis. 9. Energijos ir fizikinių procesų pažinimas.
Gebėjimai. 9.2. Paaiškinti dažniausiai pasitaikančius energijos virsmus.
Žinios ir supratimas. 9.2.1. Pateikti energijos virsmų pavyzdžių: maisto energija virsta judėjimo energija, kuro energija virsta automobilio judėjimo energija, stabdomo kūno energija virsta šiluma ir panašiai.

Mokymosi uždaviniai

  • Remdamiesi pateiktais paveikslėliais mokiniai gebės nurodyti 3–4 energijos rūšis ir paaiškinti, kam ši energija naudojama.
  • Mokiniai gebės pateikti 3–4 įvairių energijos rūšių virsmų kitomis rūšimis pavyzdžius.

Galimas MO metodinis panaudojimas pamokoje

  • Pamokos pradžioje mokiniai prisimena, ką jau žino apie energiją, naudodamiesi paaiškinimu žinyne Energija (412).
  • Mokiniai, dirbdami grupėse, žinyne savarankiškai suranda įvairių energijos rūšių pavyzdžių (Saulės energija (423), Vandens energija (427), Vėjo energija (428), Šiluma (416), Kuro energija (420)). Klasės draugams pristato, kur ši energija naudojama.
  • Mokytojas aiškina apie galimus energijos virsmus naudodamasis žinynu Energijos virsmai (415) ir demonstraciniu objektu Energijos virsmai (795).
  • Mokinių žinios įtvirtinamos atliekant testus (pagrindinės sąvokos: energija, energijos rūšys, energijos virsmai): Kaip energija atkeliauja iki lemputės?; Kurios šiame paveiksle pavaizduotos energijos rūšys virsta kitomis energijos rūšimis?; Kokią energiją naudodami juda šie laivai?; Kokią energiją naudodami juda šie kūnai?; Į kokią energijos rūšį pateikti prietaisai verčia elektros energiją?; Į kokią energijos rūšį paveikslėliuose pavaizduoti elektros prietaisai verčia elektros energiją?, kad geriau įsimintų gautą informaciją.