Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Galvos smegenų svarba pažinimui

Galvos smegenų svarba pažinimui

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Sudarė G. Vitalienė

Bendrosios programos

Mokinių pasiekimai

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Veiklos sritis: 1. Gamtos tyrimai

Noriai ir saugiai tyrinėti artimiausią gamtinę aplinką.

1.1. Padedant mokytojui susiplanuoti ir atlikti stebėjimus ir bandymus. Saugiai ir kūrybiškai naudoti paprasčiausias mokyklines gamtos tyrimo priemones, buityje naudojamus prietaisus ir medžiagas.

1.1.2. Padedant mokytojui pagal aprašymą atlikti paprastus stebėjimus ir bandymus, rezultatus pateikti žodžiu ar raštu.

1.3. Formuluoti paprastas išvadas, palyginti savo ir draugų gautus stebėjimų ir bandymų rezultatus.

1.3.1. Pateikiant pavyzdžių paaiškinti, kas yra tyrimų rezultatas ir kas yra išvada.

Veiklos sritis: 2. Organizmų sandara ir funkcijos

Atsispirti spaudimui vartoti alkoholį, rūkyti

2.8. Paaiškinti, kaip žmogus jutimo organų ir smegenų pagalba orientuojasi aplinkoje ir ją pažįsta. Remiantis žiniomis apie smegenų vaidmenį organizme, paaiškinti alkoholio vartojimo keliamus pavojus.

2.8.1. Naudojantis sąvokomis receptoriai, nervai, galvos smegenys, paaiškinti, kaip smegenys valdo viso organizmo veiklą.
2.8.2. Nusakyti, kaip atsiranda klausos, regėjimo, uoslės, skonio, lytėjimo pojūčiai.

  

Mokymosi uždaviniai

  • Pasinaudodami virtualiais MO ir vadovėlyje esančiais paveikslais paaiškins, kaip, dalyvaujant jutimo organams ir smegenims, susidaro pojūčiai ir kaip į juos reaguoja kiti organai.

Galimas MO metodinis panaudojimas pamokoje

Raktažodžiai: lytėjimas, klausa, rega, skonis, uoslė, pojūtis, galvos smegenys, nervai, jutimo organai, receptorius, atmintis.

1. Kiekvienai grupei duokite po indelį su skirtingu gėrimu (sultys, arbata, kava, mineralinis vanduo ir t. t.), kad mokiniai nustatytų, koks gėrimas yra indelyje. Kiekviena grupė turi nurodyti veiksmus, iš kurių jie atpažino, koks gėrimas buvo indelyje (pamatė spalvą, užuodė kvapą, paragavo, atspėjo ir pan.) ir kokiais jutimo organus pasinaudojo atpažindami jį.

2. Aptardami bandymą, atkreipkite mokinių dėmesį į smegenų (mąstymo) vaidmenį atpažinimo procese.

3. Tolesnį darbą siūlome susieti su vadovėlio medžiaga apie receptorius ir signalo kelią nervais į smegenis, kur šis signalas virsta pojūčiu. Demonstracijai panaudokite demonstracinius objektus Klausos pojūtis (810) ir Regos pojūtis (848). Mokytojui reikėtų sugalvoti klausimų, kuriuos užduodamas mokiniams, jis ves juos signalo sklidimo keliu ir sujungs į bendrą visumą svarbiausius faktus (receptoriai → nervas → smegenys → organas vykdytojas).

4. Paprašykite mokinių pateikti pavyzdžių iš asmeninės patirties, kuriais jie nusakytų, kur panaudojami pojūčiai. Dėl įvairovės pasirinktą situaciją galima suvaidinti. Po to aptarkite signalo kelią: kaip signalas sklinda iš jutimo organų receptorių į galvos smegenis, o iš jų – į reaguojančius organus, pavyzdžiui, į raumenis?

5. Panagrinėkite ir tas situacijas, kai netenkama kurio nors pojūčio. Kas tada nutinka? Kaip kiti pojūčiai iš dalies gali pakeisti prarastąjį? Kaip saugoti jutimo organus (Klausos nuovargis (608))?

6. Paprašykite mokinius įtvirtinti žinias ir pasirengti atlikti testą iš nagrinėtos temos. Galite pasiūlyti paieškai raktažodžių sąrašą arba nurodyti MO: Lytėjimas (615); Klausa (609); Rega (529); Skonis ir uoslė (610); Receptoriai (523); Nervai (520); Galvos smegenys (525); Atmintis (566); Nosis (560); Akis (558); Jutimo organai (1143); Pojūtis (563); Atmintis (566).

Pasiruošimo metu rekomenduojamus MO Klausos pojūtis (810) ir Regos pojūtis (848) reikėtų išmėginti kiekvienam vaikui. Tai padėtų geriau įsiminti jutimo organuose susidariusio signalo kelią nervais į smegenis, jo apdorojimą smegenyse ir signalo, nurodančio, ką reikia daryti, kelią į kitus organus.

Vertinimas

Diferencijuojant darbą, siūlome panaudoti darbo sąsiuvinį. Tinka testai: Kas mums padeda gerai ir saugiai jaustis iškylaujant miške?; Būdingi degimo požymiai; Prabudęs naktį Tomas suvokė, kad lauke smarkiai lyja. Koks dirgiklis jam sukėlė šį pojūtį?; Kuris pojūtis ypač svarbus kuriant naujų ledų receptus?; Kur receptorių priimti signalai virsta pojūčiais?; Kurie pojūčiai padeda suvokti gėlės grožį?

Integracinės sąsajos ir turima patirtis

Nauja medžiaga siejama su tema „Aplinką pažįstame jutimo organais“.

Pamokos medžiaga susiejama su mokinių patirtimi kasdieniame jų gyvenime

Refleksija