Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą

Kuras

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Sudarė R. Karpovičienė

Bendrosios programos

Mokinių pasiekimai

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Veiklos sritis: 6. Medžiagų kitimai

Suvokti žmogaus veiklos ir gamtos tarpusavio ryšį.

6.2. Susieti degimo metu išsiskiriančią šilumą su kuro kaip energijos šaltinio panaudojimu. Apibūdinti, kodėl kuro deginimas yra svarbus žmogaus gyvenimui ir kodėl jis gali būti pavojingas gamtai.

6.2.2. Pateikti kasdienėje aplinkoje naudojamų kuro rūšių pavyzdžių.

Uždaviniai

  1. Mokiniai, padedami mokytojo, iškels hipotezę, atliks bandymus ir teisingai užrašys rezultatus ir išvadas.
  2. Mokiniai gebės išvardyti penkias kuro rūšis ir paaiškinti, kodėl kuras svarbus žmogaus gyvenime.

Motyvacija

Artėja šildymo sezonas, reikia įsigyti kurą namo apšildymui. Ką svarbu žinoti renkantis kuro rūšį?

Pasiruošimas

  • atspausdinti laboratorinio darbo Kuro energija (886) mokinio ataskaitos lapus;
  • numatyti, kaip bus panaudojamas demonstracinis objektas Energijos virsmai (795);
  • sudaryti testai, kad mokiniai pasitikrintų žinias: Kas svarbu renkantis kurą?; Pažymėkite medžiagas, kurios naudojamos kurui; Nurodykite kuro degimo naudą ir žalą; Elektros lemputė; Kaip šiluma atkeliauja į mūsų namus?

Laika planuoja mokytojas pagal mokinių tempą.

Laikas

Mokinių veikla

Mokytojo veikla

3 min.

Dirbdami poromis užrašo jau žinomas kuro rūšis.

Stebi darbą, padeda specialiųjų poreikių mokiniams.

10 min.

Ieško informacijos žinyne, savarankiškai susipažįsta su jame esančia informacija: Gamtinės dujos (995); Mediena (1001); Nafta (1003); Gamtinis kuras (748); Akmens anglys (1210).

Pasiūlo pristatyti po vieną kuro rūšį. Mokytojui patartina užrašyti lentoje kuro rūšis.

Padeda mokiniams išsiaiškinti, kas yra svarbu renkantis kurą. Trumpai paaiškina laboratorinio darbo eigą.

15 min.

Atlieka laboratorinį darbą Kuro energija (886) ir pildo mokinio ataskaitos lapą.

Stebi darbą, padeda specialiųjų poreikių mokiniams arba tiems, kurie turi silpnus IKT įgūdžius.

5 min.

Žodžiu pristato išvadas ir apibendrina.

Apibendrina mokinių mintis, primena kuro rūšis. Gauna atsakymą į klausimą: Kokiais kriterijais remiantis renkuosi kurą? Pasinaudojant demonstraciniu MO Energijos virsmai (795) įtvirtina suvokimą, kad neatsinaujinančio iškastinio kuro (akmens anglies, gamtinių dujų, naftos) energija yra augalų sukaupta saulės energija, kuri degimo metu yra išlaisvinama ir virsta šilumos energija.

7 min.

Pasitikrina įgytas žinias atlikdami testus: Kas svarbu renkantis kurą?; Pažymėkite medžiagas, kurios naudojamos kurui; Nurodykite kuro degimo naudą ir žalą; Elektros lemputė; Kaip šiluma atkeliauja į mūsų namus?

 

3 min.

Refleksija: Kaip sekėsi atlikti laboratorinį darbą? Ką sužinojote naujo?

Pasiūlo papildomai paskaityti žinyne šiomis temomis: Kuras (385); Gamtinės dujos (549); Nafta (545); Kuro energija (420).

2 min.

Užsirašo namų darbų užduotį.

Namų darbai: išsiaiškinti, kokį kurą naudoja mokinio šeima ir kiek jis kainuoja vienam kūrenimo sezonui. Šiuos duomenis panaudoti kitoje pamokoje – piešiant diagramas.

Pamokos laiką ir veiklų eiliškumą mokytojas planuoja savo nuožiūra, atsižvelgdamas į klasės pasirengimo lygį dirbti su IKT.