Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Mitybos ryšiai miške

Mitybos ryšiai miške

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Sudarė D. Gižienė

Mokinių motyvacija

Pamoka pradedama klausimu: Kodėl miške gyvenančių organizmų gyvenimas kartais pavadinamas drama?

Mokymosi uždaviniai.

Mokiniai turi mokėti:

  • Apibūdinti miško gamintojus, augalėdžius ir plėšrūnus, keletą jų atpažinti paveiksluose ir gamtoje.
  • Paaiškinti gamintojų, augalėdžių ir plėšrūnų tarpusavio ryšius miške.
  • Mokėti sudaryti mitybos grandines iš 3–4 organizmų ir paaiškini, ką nurodo rodyklių kryptis.
  • Paaiškinti, kodėl miške mitybos grandinės susipina ir sudaro mitybos tinklą.

Organizaciniai sprendimai:

  • Priemonės: Keli kompiuteriais bus naudojami pamokos metu? Ar reikalingas vaizdo projektorius? Patikrinkite, ar viskas veikia.
  • Grupės dydis: Ar visa klasė stebės demonstruojamus objektus viename ekrane, ar dirbs grupėmis prie kelių kompiuterių?
  • Kompiuterinių MO panaudojimas: objektus išbandykite ir atrinkite tuos, kurie labiausiai atitinka mokinių pasiruošimo lygį.

PAMOKOS EIGA

Laikas

Turinys ir mokytojo veikla

Mokinių veikla ir šaltiniai

5 min. Trumpai pristato pamokos uždavinius. Pakartoja praėjusios pamokos medžiagą. Apibūdina gamintojus ir vartotojus, išvardija po 3–4 jų pavyzdžius ir atlieka testus: Kurią organizmų porą sudaro gamintojas ir vartotojas?, Atpažinkite paveiksle pavaizduotus miško ekosistemos vartotojus.
5 min. Paprašo, kad mokiniai pasiliktų Atpažinkite paveiksle pavaizduotus miško ekosistemos vartotojus iliustraciją ir paklausia mokinių, gal jie žino, kuo minta paveiksle pavaizduoti gyvūnai. Diskutuoja apie testo užduotyje Atpažinkite paveiksle pavaizduotus miško ekosistemos vartotojus pavaizduotų gyvūnų mitybą.
10 min. Užrašo lentoje naujas sąvokas augalėdžiai ir plėšrūnai, paprašo šias sąvokas susirasti žinyne ir joms įtvirtinti atlikti testus. Atsiverčia žinyne sąvokas augalėdžiai ir plėšrūnai (Augalėdžiai (448) ir Plėšrūnai (451)), perskaito ir atlieka testus (Ežys minta vabzdžiais, todėl jį vadiname ..., Voverė minta riešutais, todėl ją vadiname..., Suskirstykite organizmus pagal tai, kaip ir kuo jie minta).
20 min. Paaiškina, kad visus miške gyvenančius organizmus sieja mitybos ryšiai. Lentoje užrašo sąvokas mitybos ryšiai, mitybos grandinė, mitybos tinklas. Demonstruoja DO Miško mitybos tinklas (852). Paaiškina, kas yra mitybos grandinė, ką rodo mitybos grandinės rodyklės. Akcentuoja, kad realioje gamtoje mitybos grandinės susipina sudarydamos mitybos tinklą. Analizuoja miško mitybos tinklą (Miško mitybos tinklas (852)): atranda 3 skirtingas mitybos grandines, išvardija organizmus ir nurodo, kurie jų yra gamintojai, augalėdžiai ir plėšrūnai, paaiškina, ką rodo rodyklių kryptis. Lygina mitybos grandinių ilgius, ieško persipynusių grandinių, aiškina, kodėl jos susipina.

5 min.

Įvertina aktyviausiai dalyvavusius mokinius. Primena, kad į tinklalapio paieškos laukelį įvedus šios pamokos sąvokas, galima sužinoti, kokiuose MO straipsneliuose apie tai rašoma.

Skiria namų darbus:

  • nurodo vadovėlio straipsnelį;
  • nurodo užduotis pratybų sąsiuvinyje;
  • skiria testą Miško ekosistemos mitybos grandinės sudarymas ir akcentuoja, kad šis testas yra sudėtingas – reikia mokėti paaiškinti pasirinktą sprendimą.

Užsirašo namų darbą.