Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Šviesos šaltiniai

Šviesos šaltiniai

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Sudarė R. Baršauskienė

Bendrosios programos

Mokinių pasiekimai

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Veiklos sritis: 1. Gamtos tyrimai

Noriai ir saugiai tyrinėti artimiausią gamtinę aplinką.

1.1. Padedant mokytojui susiplanuoti ir atlikti stebėjimus bei bandymus. Saugiai ir kūrybiškai naudoti paprasčiausias mokyklines gamtos tyrimo priemones, buityje naudojamus prietaisus ir medžiagas.

1.1.2. Padedant mokytojui pagal aprašymą atlikti paprastus stebėjimus ir bandymus, rezultatus pateikti žodžiu ar raštu.

9. Energijos ir fizikinių procesų pažinimas

Saugiai elgtis tyrinėjant įvairius fizikinius reiškinius, rūpintis regėjimu ir klausa.

9.12. Apibūdinti regėjimo svarbą aplinkos pažinimui ir pagrįsti matavimų būtinumą.

9.12.1. Nurodyti svarbiausius šviesos šaltinius.

Uždaviniai

Mokymo uždaviniai

Mokymosi uždaviniai

Mokiniai, naudodamiesi asmenine patirtimi, virtualiais MO, atlikdami virtualų laboratorinį darbą, gebės:

  • skirti gamtinius ir dirbtinius šviesos šaltinius;
  • paaiškinti šviesos sklidimą vienalytėje skaidrioje terpėje;
  • paaiškinti, kodėl susidaro daiktų šešėliai ir kodėl kinta šešėlio matmenys.

Motyvacija

Pamokos pradžioje galima parodyti rankų pirštais sukurtų paukščių, žvėrelių šešėlius arba vaizdo projektoriumi pademonstruoti tokių šešėlių paveikslėlius. Pasekti pasaką apie šviesos stebuklą (Žr.: Karazija R. Kasdienės paslaptys. Kaunas, 1993, Šviesa).

Galimas MO metodinis panaudojimas pamokoje