Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimaiOrganizmų sandara ir funkcijosGyvybės tęstinumas ir įvairovėOrganizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogusMedžiagų sudėtis ir savybėsMedžiagų kitimaiSvarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimasJudėjimo ir jėgų pažinimasEnergijos ir fizikinių procesų pažinimasŽemės ir Visatos pažinimasMokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Trinties jėga

Trinties jėga

Čia galite atsisiųsti pamokos planą Microsoft Word formatu (patogu atsispausdinti)

Sudarė L. Geleževičiūtė

Bendrosios programos

Mokinių pasiekimai

Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Veiklos sritis: 1. Gamtos tyrimai

Noriai ir saugiai tyrinėti artimiausią gamtinę aplinką.

1.1. Padedant mokytojui susiplanuoti ir atlikti stebėjimus beibandymus. Saugiai ir kūrybiškai naudoti paprasčiausias mokyklines gamtos tyrimo priemones, buityje naudojamus prietaisus ir medžiagas.

1.1.1. Savais žodžiais paaiškinti kas yra hipotezė (spėjimas).
1.1.2. Padedant mokytojui pagal aprašymą, padedant mokytojui, atlikti paprastus stebėjimus ir bandymus, rezultatus pateikti žodžiu ir raštu.

Veiklos sritis: 8. Judėjimo ir jėgų pažinimas

Domėtis judėjimo dėsniais ir remtis jais kasdienėje veikloje.

8.4.Tirti ir apibūdinti tamprumo, trinties ir sunkio jėgas, jas apibūdinti. Pasiūlyti būdų, kaip padidinti ir sumažinti trintį.

8.4.2. Savais žodžiais paaiškinti, kad, vienam kūnui judant kito kūno paviršiumi, atsiranda trintis. Pateikti pavyzdžių, kada trintis gali būti naudinga, ir kada – žalinga.

Mokymo uždaviniai

(įrašo mokytojas) 

Mokymosi uždaviniai:

  • Remdamiesi pavyzdžiais paaiškins mokiniai, kad kūnų judėjimą lėtina trinties jėga, atsirandanti dėl nelygumų paviršiuose.
  • Pateiks po 2–3 pavyzdžius, kada trintis naudinga ir kada žalinga bei nurodys būdus, kaip ją padidinti ir sumažinti.

Siūloma veikla taikant MO:

  1. Pamoką siūloma pradėti klausimais: Kodėl dviratis, jei neminami pedalai, sustoja? Kada dviratis sustos greičiau – kai važiuojama žvyrkeliu ar asfaltuotu keliu? Jei mokiniams nepavyksta atsakyti, galima šiuos klausimus palikti pamokos pabaigai.
  2. Demonstruojamas bandymas su trintuku ir knyga. Ant knygos uždedamas trintukas ir vienas jos galas keliamas, kol pradeda slysti trintukas. Bandymą galima pakartoti knygą pakeitus segtuvu, piešimo popieriumi ir pan.
  3. Aiškinama, kas yra trinties jėga ir kodėl ji atsiranda. Mokiniams siūloma žinyne Trinties jėga (661) surasti trinties jėgos apibrėžimą. Nagrinėjamas demonstracinis objektas Trinties jėga (959).
  4. Aiškinantis, ar trintis naudinga ar žalinga, galima kelti klausimus: Kodėl sausomis rankomis pavyksta išlaikyti butelį, o muiluotomis – ne? Kuriuo atveju didesnė trinties jėga? Kodėl sumažėjo trintis pamuilinus rankas?
  5. Apie naudingą ir žalingą trintį siūloma mokiniams paskaityti žinyne Trinties jėga (945).
  6. Patikrinama, ar mokiniai suprato pamoką. Mokiniai atlieka testus: Pažymėkite paveikslėlį, kuriame trintis yra naudinga; Pažymėkite tą paveikslėlį, kuriame trintis tarp judančio kūno ir paviršiaus yra didžiausia; Kodėl atsiranda trinties jėga?