Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Laboratorija Testai Žinynas
Gamtos tyrimai



Organizmų sandara ir funkcijos



Gyvybės tęstinumas ir įvairovė



Organizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogus



Medžiagų sudėtis ir savybės



Medžiagų kitimai



Svarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimas



Judėjimo ir jėgų pažinimas



Energijos ir fizikinių procesų pažinimas



Žemės ir Visatos pažinimas



Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Gamta > Valgomosios druskos tirpumo priklausomybė nuo vandens temperatūros

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Valgomosios druskos tirpumo priklausomybė nuo vandens temperatūros

MO nr.

1579

Gebėjimai

1.1. Padedant mokytojui susiplanuoti ir atlikti stebėjimus bei bandymus. Saugiai ir kūrybingai naudoti paprasčiausias mokyklines gamtos tyrimo priemones, buityje naudojamus prietaisus ir medžiagas.

1.2. Pritaikyti matematikos pamokose įgytas žinias ir gebėjimus tyrimų rezultatams apdoroti ir pateikti žodžiu ar raštu.

1.3. Formuluoti paprastas išvadas, palyginti savo ir draugų gautus stebėjimų ir bandymų rezultatus.

1.4. Vartoti pagrindinius matavimo vienetus.

7.2. Tiriant kasdienėje aplinkoje esančių medžiagų savybes, susieti jas su medžiagų naudojimu.

Žinios ir supratimas

1.1.1. Savais žodžiais paaiškinti, kas yra hipotezė (spėjimas).

1.1.2. Padedant mokytojui pagal aprašymą atlikti paprastus stebėjimus ir bandymus, rezultatus pateikti žodžiu ar raštu.

1.1.3. Nurodyti buitinius matavimo prietaisus, naudojamus laikui, ilgiui, masei, temperatūrai, tūriui matuoti.

1.2.2. Paaiškinti, kaip brėžiamos paprasčiausios stačiakampės, skritulinės ar stulpelinės diagramos.

1.3.1. Pateikiant pavyzdžių paaiškinti, kas yra tyrimų rezultatas ir kas yra išvada.

Mokymosi uždaviniai

Paaiškinsiu, kas yra hipotezė, tyrimo rezultatai ir išvada.

Nurodysiu masės ir temperatūros matavimo vienetus.

Išsiaiškinsiu, kaip druskos tirpumas priklauso nuo vandens temperatūros.

Nubraižysiu stulpelinę diagramą.